Megrendítő választ kaptam az Úrtól

Régebben történt, még a közösség megalakulása előtt, amiről most tanúságot szeretnék tenni.
Egy életfelajánlást tettem Jézusnak, amit nap mint nap megismételtem. A felajánlás a következők
szerint szólt:
Uram, Jézusom, a Szűzanya szeplőtelen szívén keresztül felajánlom szívemet Szentséges Szívednek
rabszolgául szeretetből.
A közösség magja már akkor megvolt, és Nagykanizsán járva meglátogattam őket. Közösen imádkoztunk, amikor
közbenjáró imát kértem tőlük.
Több próféciát is kaptam, amikor végül egyik kislány elmondta, hogy egy képet lát.

Egy utca sarkán állsz, ahol egy ház van, napfény és sok-sok virág és egy láncnak a vége van a kezeden
és ez a lánc felér az égbe és a másik végét Jézus fogja a mennyben.
Teljesen egyértelmű és megrendítő választ, visszaigazolást kaptam Istentől ezen kislányon keresztül az
életfelajánlásomra.
Ezt követően a következő héten Budapesten beléptem a Tömő utcai kápolnába, ahol az
egyik testvér elém tartott egy dobozkát, hogy húzzál! A következő igét húztam:
"Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott. Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta.
Még ha szabaddá is lehetnél, maradj meg benne... (1Kor7,20-24)
Dicsőítelek Uram és hálát adok mindezért.

István