Zsolt 119, 105
Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.
Beltagok száma: 8
Csütörtök 18:30 - 20:30
Kültagok száma: 0
Helyszín: Nagykanizsa Jézus Szíve Templom
Köszönjük Istennek, hogy 2000-ben hívott minket arra, hogy egy közösséget alkossunk és azóta is vezet. 2011-ben újjá alakultunk. Közösségi összejöveteleken: SZENTSÉGIMÁDÁS, dicsőítés, kötetlen ima, tanítás, Szentírás olvasás, imaszolgálat.
   
 
Hirdetmény

MINDEN HÓNAP 2. PÉNTEKÉN NYÍLT IMAESTET TART KÖZÖSSÉGÜNK!

KEDVES TESTVÉREK

 a következő imaest KIVÉTELESEN 2020. március 12-én (CSÜTÖRTÖKÖN) lesz, mivel március 13-án pénteken Homokkomáromban engesztelő napot tartanak.

A hanganyagok a TANÍTÁSOK menüpont alatt tölthetők le.

 

 DICSŐÍTÉS, SZENTSÉGIMÁDÁS, BUZDÍTÁS, TANUSÁGTÉTELEK, ALKALMANKÉNT KÖZBENJÁRÓ IMA.

NAGYKANIZSA - JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

AZ ESTI 18 ÓRÁS SZENTMISE UTÁN.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

 

 
   
      
 
Zachariás indiai atyával lelki napok 2011. okt. 14-15.

 

Nagyon áldott lelkigyakorlaton vehettünk részt, köszönjük Urunk, hálát adunk érte.

Örömmel töltött el minket milyen sokan jöttek el a két napon. Mind a tanítás és a szentségimádás alatt láttuk az érintéseket a jelenlevőkön. A második pénteki nov. 11-i összejövetelre terveztük és várjuk a tanúságtételeket, visszajelzéseket. Gyógyulásokról testi lelki bajainkból, belső sebeinkből, megtérésekről.

A közbenjáró ima során sokan elnyugodtak a Szentlélek erejében. A megérintett könnyes arcok és szemek jelezték a szív mélyén történteket. Köszönjük Urunk a kegyelmeidet, a belső sebek gyógyulását, az ajándékaidat.

Az örömtől sugárzó arcok jelezték számunkra, hogy az Úr valóban megáldotta ezt a két napot. Reméljük tanúságtételek is igazolják majd mindezt. Amen.

   
A közösség nyitott szolgálata

Hívást kaptunk , hogy minden hónap második péntekén szolgáljunk mindazzal amit kaptunk Istentől mások javára.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy közös imádságban járuljunk Isten elé lelkünk épülésére és testi lelki bajaink gyógyulásáért. Részletek a plakáton, kattints rá és olvashatod.

 
      
   
 
2008 március 7-9. Ignaz Domej atya lelkigyakorlata

Higgy és élni fogsz!

?Uram, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!? (ApCsel 16, 30-31)

A lelkigyakorlatra Homokkomáromban került sor. Az előadó Ignaz Domej atya volt, a Kraljica Mira Közösség tagja Ausztriából.
Egy medjugorjei út teljesen megváltoztatta az életét. Egészen tisztán érezte Isten hívását, hogy kövesse Őt.
A Mária év elején 1988-ban jelen volt Olaszországban az új ferences lelkiségű ?Mária, Béke Királynője? Közösség (Kraljica Mira) alapításának kezdeteinél.
Közösségüknek a medjugorjei imacsoportokban vannak a gyökerei. A fiatalok ezekben a csoportokban egyre mélyebben megismerték Istent Mária, a Béke Királynője által. Az imádság fényén keresztül megtapasztalták Jézus Krisztusban Isten irántunk és a teremtés iránt való szeretetét és gondoskodását. Lelkesek voltak és készek arra, hogy válaszoljanak erre a szeretetre és kövessék. Ebből a lelkesedésből született a vágy, hogy közösségben éljenek Máriának, Isten Anyjának és Assisi Szent Ferencnek a szellemében.
Életük odaszánása egyszerű válasz volt Isten feléjük fordulására.

Pár gondolat Ignaz atya lelkigyakorlatából:

Nagyon fontos a hit megújítása:
- szabaddá tenni magunkat
- elfogadni Isten felénk fordulását
- szívünket úgy megnyitni, hogy ne legyenek határok

A keresztény amit hisz, azt élnie kell, hogy a világ minket válasszon. Az alap az igaz élet!
Jézus tanítványai hallgatták az igét és megcselekedték.
A szeretet által újjá születünk. Isten újjá teremt minket az Ő szeretetében.
Szent Pál szavaival: ?Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem.? (Gal 2, 20)

Az ima akkor igaz, ha megengedem, hogy átalakítson. A Lélek mindent életre kelt, ami halott.